สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครลูกจ้างเหมา (นักบริหารจัดการงานยุติธรรม)

 10 ม.ค 2562    4,147 ครั้ง

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักบริหารจัดการงานยุติธรรม 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 7-11 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง: นักบริหารจัดการงานยุติธรรม 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:  ได้รับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รับประศาสนศาสตร์ ศิลปศาสตร์(การบริหารงานบุติธรรมและสังคม)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 4 ถนนแจ้งสนิท ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 7-11 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.045-344585

ประกาศรับสมัคร