สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุทัยธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร

 4 เม.ย 2562    2,383 ครั้ง

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุทัยธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 3-23 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: นิติกร จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท (รวมค่าครองชีพ)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:  ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุทัยธานี ตั้งแต่วันที่ 3-23 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-5657-1336

ประกาศรับสมัคร