สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุทัยธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม

 10 ก.ค 2562    1,352 ครั้ง

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุทัยธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 11-18 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการยุติธรรม จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท (รวมค่าครองชีพ)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:  ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชารัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางการบริหารงานยุติธรรม หรือ กระบวนการยุติธรรม อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุทัยธานี ตั้งแต่วันที่ 11-18 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-5657-1336

ประกาศรับสมัคร