สำนักงานยุติธรรมจังหวัดระยอง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม

 1 ม.ค 2562    2,588 ครั้ง

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดระยอง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 4-8 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการยุติธรรม จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท (รวมค่าครองชีพ)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:  ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชารัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์หรือสาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางการบริหารงานยุติธรรม (หรือ กระบวนการยุติธรรม) ทางอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดระยอง ตั้งแต่วันที่ 4-8 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-3869-4616

ประกาศรับสมัคร