สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร

 1 เม.ย 2562    3,107 ครั้ง

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 5-10 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: นิติกร จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท (รวมค่าครองชีพ)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:  ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์ เลขที่ 4/34 หมู่ที่ 5 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 5-10 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 น. ถึง เวลา 12.00น. และภาคบ่ายเวลา 13.00น.ถึงเวลา 16.30น.

ประกาศรับสมัคร