สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตราด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม

 30 ต.ค 2561    1,947 ครั้ง

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตราด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 1-6 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการยุติธรรม จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท (รวมค่าครองชีพ)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:  ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชารัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ การบัญชี บริหารธุรกิจ หรือสาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางการบริหารงานยุติธรรม หรือ กระบวนการยุติธรรม ทางอาชญาวิทยา ทางอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตราด ตั้งแต่วันที่ 1-6 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร