สำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร

 9 ก.พ 2562    2,851 ครั้ง

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 15-22 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: นิติกร 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท (รวมค่าครองชีพ)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 15-22 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร