สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินฯ

 10 มี.ค 2562    2,412 ครั้ง

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่ที่ 11-15 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท (รวมค่าครองชีพ)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ศาลากลางหลังเก่าชั้น 2 ตั้งแต่ที่ 11-15 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร. 034 510 342

ประกาศรับสมัคร