สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี รับสมัครลูกจ้างเหมาเหมาบริการ

 3 เม.ย 2562    2,687 ครั้ง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี รับสมัครลูกจ้างเหมาเหมาบริการ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 2-9 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง: ปฏิบัติงานโครงการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัด 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 12000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์ บัญชี หรือสาขาอื่นๆที่มีความเหมาะสม

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี ตั้งแต่วันที่ 2-9 เมษายน 2562  ในวันและเวลาราชการ โทร.0-5697-0144

ประกาศรับสมัคร