สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการฯ

 31 ต.ค 2561    3,740 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร