สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

 8 ม.ค 2562    10,494 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 15-21 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (สุราษฎร์ธานี) 1 อัตรา เงินเดือน 18000 บาท
- คุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือในทางที่มีการศึกษาวิชาการประมวลผลด้วยเครื่องจักรไม่ต่ำกว่า 6 หน่วยกิต
- เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบ ของ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 คือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี , ระนอง , พังงา , นครศรีธรรมราช , ชุมพร , กระบี่ และ ภูเก็ต

2. นักวิชาการเงินและบัญชี (ภูเก็ต) 1 อัตรา เงินเดือน 18000 บาท
- คุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์
- เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบ ของ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 คือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี , ระนอง , พังงา , นครศรีธรรมราช , ชุมพร , กระบี่ และ ภูเก็ต

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 11 เลขที่ 3 ซอยท่าทราย ถนนธราธิบดี 7 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 21 มกราคม 2562 ในวัน และเวลาราชการ

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

ประกาศรับสมัคร