สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ

 13 ส.ค 2562    2,356 ครั้ง

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-19 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานธุรการ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 8150 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทียบเท่า หรือคุณวุฒิอื่นที่สูงกว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค.รับรอง
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่งานการเจ้าหน้าที่ อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอกชั้น 7 โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 9-19 สิงหาคม 2562 ในเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร