สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

 16 พ.ค 2561    7,043 ครั้ง

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 21-25 พฤษภาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: นักเทคนิคการแพทย์1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณสมบัติอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง ทางเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 21-25 พฤษภาคม 2561 ในวันราชการ โทร.0-4322-2818 ต่อ 236

รอทางสำนักงานแก้ไขประกาศ