สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

 9 ม.ค 2562    6,304 ครั้ง

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 14 - 18 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณสมบัติอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง ทางสาธารณสุขศาสตร์

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่นตั้งแต่วันที่ 14 - 18 มกราคม 2562 ในวันราชการ โทร.0-4322-2818 ต่อ 236

ประกาศรับสมัคร