สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักกีฏวิทยา

 5 พ.ย 2561    1,838 ครั้ง

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักกีฏวิทยา 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: นักกีฏวิทยา 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางกีฏวิทยา
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2561 ในวันราชการ

ประกาศรับสมัคร