สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 5 อัตรา

 16 พ.ค 2561    12,968 ครั้ง

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา  ตั้งแต่วันที่ 21-25 พฤษภาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท
3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท
4. นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท
5. เจ้าพนักงานเวชสถิติ 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 21-25 พฤษภาคม 2561 ในวันราชการ

ประกาศรับสมัคร