สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 (ราชบุรี) รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

 12 มี.ค 2561    6,760 ครั้ง

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 (ราชบุรี) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 15-21 มีนาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 3 อัตรา
1. ปฏิบัติงานที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศสังขละบุรี อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 อัตรา
2. ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานในสังกัดสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี  อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี2อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 15-21 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร