สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 (ราชบุรี) รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

 7 พ.ย 2561    4,171 ครั้ง

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 (ราชบุรี) รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 15-22 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: นักกีฏวิทยา 2 อัตรา
-ปฏิบัติงานที่ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.1จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน  1  อัตรา
-ปฏิบัติงานที่ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.2จังหวัดเพชรบุรี  จำนวน  1  อัตรา
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางกีฏวิทยา
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 15-22 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร