สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่

 16 พ.ค 2561    11,994 ครั้ง

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 21-25 พฤษภาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการเผยแพร่ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขานิเทศศาสตร์ ทางนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน การะประชาสัมพันธ์และทางกระจายเสียง

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 21-25 พฤษภาคม 2561 ในวันราชการ

ประกาศรับสมัคร