สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

 7 ส.ค 2562    11,212 ครั้ง

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 14-20 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หรือพยาบาลศาสตร์

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 14-20 สิงหาคม 2562 ในวันราชการ

ประกาศรับสมัคร