สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา

 7 ก.ค 2562    15,325 ครั้ง

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่ 8 -15 กรกฏาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. นักวิชการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน: 18000 บาท (ป.ตรี สาขาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์)
2. นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา เงินเดือน: 18000 บาท (ป.ตรีทางนิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีและการศึกษา)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ตั้งแต่ 8 -15 กรกฏาคม 2562  ในวันราชการ

ประกาศรับสมัคร