สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่

 10 ก.ย 2562    4,451 ครั้ง

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-23 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการเผยแพร่ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิขาหนึ่งทางสื่อสารมวลชน หรือทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 17-23 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-5314-0774 ต่อ 127 ถึง 129

ประกาศรับสมัคร