สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักกีฏวิทยา

 6 เม.ย 2562    3,220 ครั้ง

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักกีฏวิทยา 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 18-24 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: นักกีฏวิทยา 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางกีฏวิทยาหรือทางการจัดการศัตรูพืช
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 18-24 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-5314-0774 ต่อ 127 ถึง 129

ประกาศรับสมัคร