สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 (นครปฐม) รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา

 3 พ.ค 2562    2,269 ครั้ง

สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 (นครปฐม) รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-10 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 7000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.6 หรือเทียบเท่า

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 เลขที่ 32 ถนนมาลัยแมน ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 1-10 พฤษภาคม 2562 ในวันเวลาราชการ โทรศัพท์ 0-3425-0982

ประกาศรับสมัคร