สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 (พิษณุโลก) รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล

 29 ธ.ค 2561    2,869 ครั้ง

สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 (พิษณุโลก) รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาใดวิชาใดวิชาหนึ่งทางสัตวบาล สัตวศาสตร์ เทคโนการผลิตสัตว์ วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ เกษตรศึกษา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 มกราคม 2562 ในวันเวลาราชการ โทร.0-5522-7598

ประกาศรับสมัคร