สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 10 ก.ค 2561    7,915 ครั้ง

สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร