สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล

 10 ก.ย 2562    1,097 ครั้ง

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-20 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าพนักงานสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง:
1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางเกษตรกรรม
2. สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอเขาค้อ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์
3. เป็นผู้มีความรู้และสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 12-20 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-5672-1539

ประกาศรับสมัคร