สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการด้านสัตวบาล

 7 พ.ย 2561    2,479 ครั้ง

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการด้านสัตวบาล 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-16 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการด้านสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 10000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี ทางด้านสัตวบาล สาขาการเกษตร หรือสาขาอื่นตามความเหมาะสม

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 7-16 พฤศจิกายน 2561 ในวันเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร