สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล

 12 ก.พ 2561    1,196 ครั้ง

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-22 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าพนักงานสัตวบาล 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:  ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางเกษตรกรรม

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่วันที่ 8-22 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันเวลาราชการ โทร.0-3724-7523

ประกาศรับสมัคร