สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล

 5 ก.ค 2562    2,525 ครั้ง

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-19 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าพนักงานสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1.  ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางเกษตรกรรม (สัตวศาสตร์,สัตวบาล,หรือสัตวรักษ์)
2.  สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้
3. เป็นผู้มีความรู้ และสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 11-19 กรกฎาคม 2562 ในวันเวลาราชการ โทรศัพท์ 0-4322-2154

ประกาศรับสมัคร