สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา

 8 ก.ค 2562    899 ครั้ง

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สร้างสรรค์และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ตำแหน่ง (เงินเดือน 15,000 บาท)
มีคุณสมบัติ ดังนี้
- มีความสามารถในการจับประเด็น วิเคราะห์ข้อมูล และสร้างสรรค์เป็นบทโทรทัศน์ บทสารคดี บทวิทยุ และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ
- มีความชำนาญในการใช้โปรแกรมตัดต่อและโปรแกรมกราฟฟิคได้เป็นอย่างดี
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความกระตือรือร้น สนใจค้นคว้าและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
- มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการประสานงาน และสามารถทำงานเป็นทีม
- หากมีประสบการณ์ทางด้านงานสารคดี ภาพยนตร์ โฆษณา บันทึกภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่ง บันทึกเสียง กราฟฟิคดีไซน์ หรือสิ่งพิมพ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

*สมัครได้ด้วยตนเองที่**
กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ อาคาร 4 ชั้น 7 กองเกษตรสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอกแขวงบ้านพานถม เขตพระนคร จ.กรุงเทพมหานคร --โทร. 0-2281-2505--

ประกาศรับสมัคร