สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 8 อัตรา

 9 ส.ค 2562    9,201 ครั้ง

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม - 4 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
1. นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ(ด้านเหมืองแร่) บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา (ตาก,เลย)
อัตราเงินเดือน: 15,000 - 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

2. นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก 6 อัตรา (กาญจนบุรี,เพชรบูรณ์,ยะลา,ราชบุรี,สงขลา,สุพรรณบุรี)
อัตราเงินเดือน: 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง และเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม - 4 กันยายน 2562

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร