สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 4 อัตรา

 9 ส.ค 2562    11,598 ครั้ง

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-21 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
ชื่อตำแหน่ง: วิศวกรเหมืองแร่ปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 4 อัตรา (ตาก,เลย,ลำปาง,นครราชสีมา)
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเหมืองแร่ และเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 15-21 สิงหาคม 2562

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร