สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 27 อัตรา

 14 พ.ค 2562    26,586 ครั้ง

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 27 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-28 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. นายช่างเทคนิค 1 อัตรา เงินเดือน 13800 บาท (นนทบุรี)
2. นักวิชาการตรวจสอบภายใน 8 อัตรา เงินเดือน 18000 บาท (นนทบุรี,พิษณุโลก,นครสวรรค์,ราชบุรี,ขอนแก่น,อุดรธานี,อุบลราชธานี,สงขลา)
3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 6 อัตรา เงินเดือน 19500 บาท (นนทบุรี)
4. นักวิชาการเงินและบัญชี 3 อัตรา เงินเดือน 18000 บาท (นนทบุรี)
5. นักวิชาการพัสดุ 2 อัตรา เงินเดือน 18000 บาท (นนทบุรี)
6. เศรษฐกร 2 อัตรา เงินเดือน 18000 บาท (นนทบุรี)
7. นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา เงินเดือน 18000 บาท (นนทบุรี)
8. นักทรัพยากรบุคคล(ปริญญาโท) 1 อัตรา เงินเดือน 21000 บาท (นนทบุรี)
9. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบบริหารการสาธารณสุข 1 อัตรา เงินเดือน 37,680 บาท
10. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสาธารณสุขฉุกเฉิน 1 อัตรา เงินเดือน 37,680 บาท
11. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกำลังคนสาธารณสุข 1 อัตรา เงินเดือน 37,680 บาท
12. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านยุทธศาสตร์และแผนงาน 1 อัตรา เงินเดือน 37,680 บาท

ตั้งแต่วันที่ 21-28 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0-2590-2196 หรือ 0-2590-2197

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร