สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 5 อัตรา

 29 ต.ค 2561    3,660 ครั้ง

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29-31 ตุลาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
1. เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย 4 อัตรา เงินเดือน 14,450 บาท ปริญญาตรีทุกสาขา
2. พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา เงินเดือน 12,500 บาท วุฒิ ม.3 มีใบอนุญาตขับรถยนต์

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานอำนวยการ สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ชั้น 7 อาคารดำรงราชานุสรณ์ (อาคารดำรงราชานุภาพเดิม) ถนนอัษฎางค์ แขวงวัาชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 29-31 ตุลาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร