สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 อัตรา

 3 ธ.ค 2561    3,232 ครั้ง

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 อัตรา
เงินเดือน 11500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ การบัญชี รัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการ

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-2507-6310, 0-2507-6309

ประกาศรับสมัคร