สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครคัดเลือกคนพิการเข้ารับราชการ 5 อัตรา

 1 ส.ค 2562    1,795 ครั้ง

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครคัดเลือกคนพิการเข้ารับราชการ 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-19 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่ง
1. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (คนพิการ) 3 อัตรา
- มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

2. นักวิเคราะห์นโยาบายและแผนปฏิบัติการ (คนพิการ) 1 อัตรา
- มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขารัฐศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์

3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (คนพิการ) 1 อัตรา
- มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอรื

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5-19 สิงหาคม 2562 (สมัครด้วยตนเอง,สมัครทางไปรษณีย์)

ประกาศรับสมัคร