สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ รับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 12 ม.ค 2561    1,571 ครั้ง

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ รับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 12-22 มกราคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือคุณวุฒิการศึกษาที่กำหนดเป็นปริญญาทางสังคมศาสตร์
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ตั้งแต่วันที่ 12-22 มกราคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร