สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 28 อัตรา

 3 เม.ย 2562    5,104 ครั้ง

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 28 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. พนักงานธุรการ 10 อัตรา เงินเดือน 10,430 - 11,280 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
- ม.3 ม.6 ปวช. ปวส.

2. พนักงานบริการ 9 อัตรา เงินเดือน 10,430 - 11,280 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
- ม.3 ม.6 ปวช. ปวส.

3. พนักงานพัสดุ 4 อัตรา เงินเดือน 10,430 - 11,280 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
- ม.3 ม.6 ปวช. ปวส.

4. พนักงานดับเพลิง 1 อัตรา เงินเดือน 10,430 - 11,280 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
- ม.3 ม.6 ปวช. ปวส.

5. ลูกมือช่าง 1 อัตรา เงินเดือน 10,430 - 11,280 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
- ม.3 ม.6 ปวช. ปวส.สาขาช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน

6. พนักงานโรงพิมพ์ 1 อัตรา เงินเดือน 10,430 - 11,280 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
- ม.3 ม.6 ปวช. ปวส.สาขาศิลปกรรม หรือออกแบบ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน

7. พนักงานบริการขนส่ง 1 อัตรา เงินเดือน 10,430 - 11,280 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
- ม.3 ม.6

8. พนักงานช่วยการพยาบาล 1 อัตรา เงินเดือน 10,430 - 11,280 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
-  ม.6 ปวช. ปวส.

สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2562 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร