สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง

 2 ม.ค 2562    3,729 ครั้ง

สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-18 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าพนักงานประมง จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ตามผลการรับรองของ ก.พ. ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ สาขาวิชาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการประมง สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 10-18 มกราคม 2562 ในวันราชการโทร.0-5381-0220

ประกาศรับสมัคร