สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

 14 พ.ค 2562    5,110 ครั้ง

สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-31 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง:  เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 11,280 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ตามผลการรับรองของ ก.พ. ในสาขาวิชาพณิชยการ
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 23-31 พฤษภาคม 2562 ในวันราชการ โทร.0-5532-2707

ประกาศรับสมัคร