สำนักงานประกันสังคม รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคม ระดับชั้นต้น

 14 พ.ย 2560    5,732 ครั้ง

สำนักงานประกันสังคม รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคม ระดับชั้นต้น ตั้งแต่วันที่ 13-24 พฤศจิกายน 2560

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประกันสังคม ระดับชั้นต้น
อัตราเงินเดือน: 9400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง: ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางที่สำนักงานประกันสังคมเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

สถานที่รับสมัคร:
1. สมัครด้วยตนเองได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม
2. สมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 13-24 พฤศจิกายน 2560  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-2956-2133-34

ประกาศรับสมัคร