สำนักงานประกันสังคม รับสมัครนักวิชาการประกันสังคม จำนวน 10 อัตรา

 15 เม.ย 2562    7,261 ครั้ง

สำนักงานประกันสังคม รับสมัครนักวิชาการประกันสังคม จำนวน 10 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 9-19 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านกฎหมาย (พนักงานสัญญาจ้าง)
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการประกันสังคมชั้นสูง ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย จำนวน 10 อัตรา สังกัดกองกฎหมาย
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง: ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชานิติศาสตร์

สถานที่รับสมัคร: สมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 9-19 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-2956-2133 ถึง 34

ประกาศรับสมัคร