สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

 6 ก.ย 2562    2,204 ครั้ง

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 23-27 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: นักวิเทศสัมพันธ์ 2 อัตรา
อัตราค่าจ้าง: 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ สาขาวิชาการระหว่างประเทศและการฑูต และสาขาวิชารัฐศาสตร์ ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองการปกครอง ทางการระหว่างประเทศ ทางการระหว่างประเทศและการฑูต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ หรือสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (จะต้องเป็นวุฒิที่ ก.พ.พิจารณารับรองแล้ว)
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 23-27 กันยายน 2562

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร