สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเดินหมาย

 5 ธ.ค 2561    4,557 ครั้ง

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเดินหมาย 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-20 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง: พนักงานเดินหมาย 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน:  10,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผุ้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล ตั้งแต่วันที่ 11-20 ธันวาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร.0 7472 3590

ประกาศรับสมัคร