สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 อัตรา

 1 เม.ย 2562    5,825 ครั้ง

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 1-11 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-11 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์
 
ประกาศรับสมัคร