สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเดินหมาย

 14 พ.ย 2560    2,583 ครั้ง

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเดินหมาย 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง: พนักงานเดินหมาย 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน:  10,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผุ้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร