สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

 4 มี.ค 2562    5,583 ครั้ง

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 5-18 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15000 บาท (รวมค่าครองชีพ)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ(รัฐประศาสนศาสตร์) บริหารธุรกิจ
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร:ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 5-18 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ
 
ประกาศรับสมัคร