สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก เปิดรับสมัครผู้ประสานงานโครงการด้านการเงิน

 13 มี.ค 2561    1,174 ครั้ง

สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก เปิดรับสมัครผู้ประสานงานโครงการด้านการเงิน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี-โท ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: ผู้ประสานงานโครงการด้านการเงิน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18,000-25,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโท ด้านการเงินและบัญชี (หากเคยมีประสบการณ์การทํางานกับหน่วยงานภาครัฐ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
2. มีประสบการณ์หรือความสามารถด้านการประสานแผนงานโครงการ การบริหารโครงการ       การวิเคราะห์โครงการ การทำวิจัยภาคสนาม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3. อายุไม่เกิน 45 ปี
4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกคล่องแคล่ว
5. ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
6. สามารถใช้โปรแกรม Computer ต่างๆ เช่น Microsoft Office และ Internet Explorer  ได้เป็นอย่างดี
7. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้


ให้ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2561
ในวันเวลาราชการ ได้ที่
- สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก ชั้น 3 อาคาร 1 ตึกกรมควบคุมโรค ถนนติวานนท์  จังหวัดนนทบุรี
- หรือ ส่งข้อมูลทาง e-mail address: , i_nee_nee@hotmail.com


ประกาศรับสมัคร