สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก รับสมัครผู้ประสานงานโครงการและติดตามประเมินผล

 9 ก.พ 2562    3,919 ครั้ง

สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก รับสมัครผู้ประสานงานโครงการและติดตามประเมินผล 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี-โท ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง:  ผู้ประสานงานโครงการและติดตามประเมินผล 1อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18,000-25,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโท ด้านการสาธารณสุข สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รัฐศาสตร์, อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (หากเคยมีประสบการณ์การทํางานกับหน่วยงานภาครัฐ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
- มีประสบการณ์หรือความสามารถด้านการประสานงานโครงการหรือการติดตามและประเมินผลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกคล่องแคล่ว
- ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
- สามารถใช้โปรแกรม Computer ต่างๆ เช่น Microsoft OfficeและInternet Explorer ได้เป็นอย่างดี
- สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 มีนาคม 2562(สมัครด้วยตนเอง,สมัครทาง e-mail) สอบถามได้ที่ 0 2590 3313, 0 2965 1961

ประกาศรับสมัคร